Facebook
Исторически музей Чипровци
Информация за посетители

Информация за посетители

Работно време

Понеделник - петък                      8.00 - 12.00 ч.

                                                           13.00 - 17.00 ч.

 

Събота, неделя и                            9.00 - 17.00 ч.

официални празници

 

Такси

 

за деца до 7 год.                              безплатно

 

за ученици, студенти                    1.00 лв.

и пенсионери

 

за възрастни                                    3.00 лв.

 

за хора с увреждания                   безплатно

 

беседа                                                4.00 лв.