Facebook
Исторически музей Чипровци

Издания

  1. Чипровци 1688-1988. Сборник посветен на 300-годишнината от Чипровското въстание. С., 1989.
  2. Чипровци. Пътеводител. – М. Миланов, С., 1991.
  3. Кипровец, любезната ми родина. – В. Дякова, С., 1990.
  4. Националноосвободителните движения в българските земи XV – XIX век и тяхното отразяване в музеите. Сборник с доклади и научни съобщения посветени на 320 години Чипровско въстание и 40 години музейно дело в Чипровци, 2008.
  5. Личност, народ, история. Сборник студии и статии от националната научна конференция с международно участие „Националноосвободителните борби през периода XV – XIX век. С., 2014.
  6. Известия на Исторически музей – Чипровци. Том 1. С., 2014.
  7. Чипровските майстори. М., 2016.
  8. 320 години Чипровско въстание /1688 – 2008/. Брошура, Ч., 2008.
  9. 390 години първо светско училище, град Чипровци. Брошура, Ч., 2014.
  10. Ставри Попов. Краевед, общественик, търговец на килими от Чипровци. Брошура, М., 2016.
Издания - Изображение 1Издания - Изображение 2Издания - Изображение 3Издания - Изображение 4Издания - Изображение 5